SKP

Bingo aan de Lage vaart

SKP’s spelen in de regel in wateren met een (vrij) dunne karperbezetting, maar ook in wateren met veel natuurlijke aanwas van karper worden spiegelkarpers uitgezet. Vaak primair om de variatie van het karperbestand te vergroten, maar ook om de betere groeigenen van kweekkarpers. Maar lukt dat wel?

Raymond Hakkert is een van de initiatiefnemers van het SKP lage vaart in Lelystad, Dit poldersysteem staat bekend om de karperbezetting van verwilderde schubs. Voor de BVK schreef Raymond onder de titel ‘Bingo aan de Lage vaart’ een stukje over verwachtingen en uitkomsten van de groei van de uitgezette karpers in dit uitgestrekte poldersysteem. We bestemmen dat stuk graag voor onze gewaardeerde rubriek: Spiegel van de maand.

Bij wijze van teaser alvast de bij Marcel Merk binnen gekomen foto van een recente vangst van een projectspiegel (een Peschkes uit 2011) in de Lage Vaart.

Zo te zien gaat het goed met de projectspiegels in de Flevopolder!

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Geslaagde bijeenkomst SKP-monitoring plus in Bilthoven

Projectgroep SKP-monitoring plus organiseerde op dinsdag 11 april een bijeenkomst voor SKP-coördinatoren. Jan Kamman (Sportvisserij Nederland), Wijtze Tjoelker (SKP-Friese boezem), Paul Hendrix (De KSN) en Joris Weitjens (BVK) vormen de vaste kern van deze projectgroep die sinds juni 2016 bestaat. Doelstelling is het onderzoeken van de mogelijkheden van het sofisticeren van SKP-monitoring waarbij automatisch matchen een rol kan gaan spelen.

Jan voor volle zaal

Maar liefst 41 SKP-coördinatoren hadden gehoor gegeven aan de oproep van de projectgroep. Een teken dat dit onderwerp leeft! Avondvoorzitter Jan Kamman leidde het onderwerp SKP-monitoring in. Hij maakte gelijk duidelijk dat SKP-monitoring een prachtig instrument is in het huidige visstandbeheer. Rapport Spiegelbeelden, met een analyse van data van SKP-monitoring, bewijst hoe waardevol die verzamelde data zijn, maar helaas zijn dergelijke rapportages schaars. Juist dergelijke op SKP-monitoring gebaseerde rapportages kunnen zowel waterbeheerders als potentiele financiers overtuigen van nut en noodzaak van op basis van SKP-monitoring gevoerd karperbeheer.

Aan de hand van het voorbeeld van De Pendelaar (superzwemmer tussen Amsterdam en Nederrijn/Lek) prikkelde Jan de zaal. Het blootleggen van dergelijke migratie is uniek, maar komt alleen bij een goede organisatie van SKP-monitoring aan het licht.Wijtze en de enquete.

Wijtze Tjoelker nam aan de hand van de afgenomen enquête de huidige problemen bij SKP-monitoring door. Die problemen zijn met name bij de grote SKP’s zoals die van Friese boezem, aanzienlijk. Matching is haast niet te doen met uitzetbestanden waarin nagenoeg kale spiegelkarpers de hoofdmoot vormen. Hoewel sommige ‘hobbymatchers’ het kunnen opbrengen om per maand tot 50 uur bezig te zijn met matching, is dat voor het gros van de coördinatoren geen optie. Dat zie je uiteraard terug in de matchingpercentages. Het zal geen toeval zijn dat bij de SKP’s met de minst florissante matchingspercentages de meldingsbereidheid navenant klein is. Karpervissers melden pas als er terugkoppeling is!

Joris Weitjens liet, als SKP-man van het eerste uur, zijn licht schijnen over de toekomst van SKP.Joris met de ‘plus’ Hij gaf aan dat SKP-monitoring oude stijl in open water, z’n beste tijd heeft gehad. Matching wordt niet alleen bemoeilijkt door het uitzetten van moeilijk matchbare kale spiegelkarpers, maar ook steeds vaker door projectoverschrijdende migratie. Vernieuwing is nodig. Met name de organisatie van SKP-monitoring zal strakker en minder vrijblijvend moeten. Standaardisering en mogelijk een grote centrale databank van uitzetfoto’s die zowel Nederland als België omvat zou weleens uitkomst kunnen bieden. Automatisch matchen (de ‘plus’) zal daarbij van grote hulp zijn. Joris benadrukte dat een nieuwe organisatie zeker niet zal betekenen dat de charme en het (nog steeds grote) succes van lokaal en handmatig matchen verloren zullen gaan. Beide vormen van SKP-monitoring zullen elkaar eerder versterken.

Paul Hendrix schetste vervolgens de zoektocht langs universiteiten voor hulp bij matchen. De projectgroep heeft vanaf dag één z’n zinnen gezet op automatisch matchen; het met behulp van software matchen van uitzetfoto en vangstfoto. Uiteindelijk is de projectgroep terechtgekomen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in beeldherkenning. Recente oriënterende gesprekken met dit bedrijf stemmen voorzichtig optimistisch. Zodra voldoende budget beschikbaar is gaat het bedrijf, onder de voorwaarde van no cure no pay, aan de gang met het vinden van een algoritme (sleutel) voor matching.

Paul uit z'n hoofd.

Het benodigde (flinke) budget voor SKP-monitoring plus zal op dit moment voornamelijk moeten komen van federaties, Sportvisserij en De KSN. Paul nodigde de zaal uit om namens je eigen SKP bij je federatie of hsv dit project onder de aandacht te brengen.

De zaal reageerde voorzichtig positief op de plannen van de projectgroep. Er waren een aantal vragen en suggesties over het bevorderen van zowel succesvol matchen als het genereren van meer terugmeldingen. De zaal stond vrij lang stil bij vragen over het nut van SKP-monitoring. Weten we zo langzamerhand niet al voldoende? De projectgroep was unaniem van mening: zolang we willen blijven uitzetten in open water moeten we een methode hebben om de effecten van uitzettingen plus de omvang en samenstelling van karperbestanden te meten. Door waterschappen wordt monitoring zelfs verplicht gesteld voor goedkeuring van een uitzetting. Met SKP-monitoring heeft de hengelsport, mits dat goed gebeurt, nog steeds het middel bij uitstek in huis!

Laat duidelijk zijn dat SKP-monitoring plus niet morgen gerealiseerd is. Zonder voldoende steun vanuit de achterban zal het geen succes worden. Juist door het succes van deze avond voelt de projectgroep zich gesterkt. We houden de SKP-coördinatoren en geïnteresseerden graag op de hoogte van de volgende stappen richting SKP-monitoring plus.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Belangrijk! Bijeenkomst over de toekomst van SKP in Bilthoven

SKP-monitoring heeft niets aan waarde ingeboet. Het verschaft zowel de visstand- als waterbeheerder noodzakelijke informatie over de effecten van uitzettingen. De BVK’ers zal het niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren helaas een kink in de SKP-kabel is gekomen. Het ene na het andere SKP loopt vast in het matchen van spiegelkarpers. Niet vreemd als je weet dat er jarenlang dertien in een dozijn consumptiespiegels met hooguit een paar markante schubben op de staartwortel zijn uitgezet. Met name op groot open water, waar allerlei verschillende SKP’en naast en los van elkaar opereren, hebben we een probleem van formaat.

‘Unmatchable’ sinds 2010. Gaat dat veranderen?

We zijn als BVK dan ook blij dat Sportvisserij Nederland te hulp is geschoten bij het opnieuw op de rails zetten van SKP-monitoring. In samenwerking met drie partijen (SN, DeKSN en BVK) willen we graag van SKP-monitoring naar SKP-monitoring plus (of 2.0 zo je wil). Dat plus slaat op automatisch matchen: het met behulp van software matchen van spiegelkarpers. Een dure operatie, maar wel één waar heel SKP-land veel plezier van kan hebben. Voorwaarde is wel dat de organisatie van SKP uniformer en slagvaardiger wordt. Denk aan dingen als: afstemming van uitzettingen tussen projecten, standaardisering van fotografie en beperken van uitzetten kale spiegelkarpers.

Hoe dit project precies vorm gaat krijgen moet nog blijken. De bal ligt op dit moment bij SKP-coördinatoren. De projectgroep heeft daartoe zoveel mogelijk coördinatoren van SKP’en uitgenodigd om op dinsdag 11 april te komen praten over de toekomst van SKP.

Ben je uitgenodigd maar twijfel je nog? Doe het wel of stuur een vervanger!
Ben je niet uitgenodigd maar denk je wel een bijdrage te kunnen leveren aan SKP-monitoring plus? Grijp je kans en meld je hier aan.

Datum : dinsdagavond 11 april 2017
Tijdstip : 19.30 – 21.30 uur
Locatie : Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, Bilthoven

Laat ons voor 31 maart a.s. weten of je wel of niet aanwezig kunt zijn en of je gebruik wilt maken van een maaltijd voorafgaand aan de bijeenkomst. Dit kan op het volgende emailadres: kamman@sportvisserijnederland.nl

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Projectspiegel van de maand: de Vluchteling

Met een naam als ‘de Vluchteling’ heb je meteen aandacht. Onze vluchteling heeft echter geen oorlog nodig gehad om andere oorden op te zoeken. En heeft al helemaal niet te dealen met vijandige reacties in het vluchtoord. Sterker, karpers met een rijke reisgeschiedenis worden door riviervissers in de armen gesloten en vertroeteld met namen en lofzangen.

SKP’en leveren al heel lang een bijdrage aan onderzoek naar migratie van karper. De nodige sterke voorbeelden zijn de afgelopen jaren al de revue gepasseerd. Van verplaatsingen van 80 km of meer staan we al helemaal niet zo te kijken, maar de verplaatsing van de Vluchteling slaat tot nu toe alles. Van Enkhuizen naar het Haringvliet in 209 km!

Lees hier meer

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Teaser : Spiegel van de maand februari: De Vluchteling

Alvast hier een bericht als aankondiging van de Spiegel van de maand februari: De Vluchteling. Vast een van de meest bijzondere SKP-verhalen ooit.

Erik Willemse met De Vluchetling in het Haringvliet in 2016

De vangst van deze karper in het Haringvliet is hier te zien http://karperfilmpjes.nl/jaar-karpervissen-op-haringvliet-erik-willemse/

Als teaser alvast de gegevens van de laatste meldingen van deze vluchteling uit Amsterdam.

Vangdatum Vangstlocatie km t.o.v. uitzetpunt km t.o.v. vorige melding

Vangdatum Vangstlocatie km t.o.v. uitzetpunt km t.o.v. vorige melding
Mei/juli 2015 Markermeer/Enkhuizen 86 km 60 km
Zomer 2016 Haringvliet 163 km 209 km

Gezien de schoonheid van de vis verwachten we dat de asielaanvraag in Hellevoetsluis geen probleem zal zijn…

Joris Weitjens

PS misschien wil de vanger Erik Willemse zich melden bij ons op contact@karperbeheer.nl

FacebooktwittermailFacebooktwittermail