Projectspiegel van de maand – The continuing story of Deukie

René met de jonge Deukie in september 2004Er is iets geks met de archieven van het AHV-project. Ze liggen in de zomer door heel m’n werkkamer verspreid. De meeste opengeslagen, op de grond, op de trap, op m’n bureau, maar in ieder geval niet op de daarvoor bestemde plank. Er is er maar één eenzaam archief dat daar niet is weg te slaan: het archief oktober 2002. Er is slechts één vis die medeleven toont met dit archief: Deukie. Liefst 15 keer mochten we deze vis bijschrijven en deze 2002-er is daarmee de meest gemelde vis van het AHV-project. Wat is het lot van een ‘mugfish’ in open water?

Lees meer over Deukie

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Brief aan de politiek over bescherming karperbestanden op rijkswateren

Vorige week heeft de BVK een brief aan Staatssecretaris Dijksma gestuurd over onze zorg met betrekking tot de toestand van karperbestanden in grote open wateren en in het bijzonder die van het IJsselmeergebied. Die toestand is voor veel vissoorten zorgelijk en dat geldt, vooruitlopend op de uitslag van onze enquête karperbestanden van grote open watersystemen, zeker ook voor karper.In maart adviseerde een gemêleerde adviesgroep om de beroepsvisserij op schubvis in  het IJsselmeer de komende drie jaar stil te leggen. De groep baseerde zich daarbij op een recent onderzoek van onderzoeksbureau Imares. Tot onze schrik en verbazing rapporteert het onderzoeksbureau Imares echter niets over karper. Ook hebben wij geen signalen ontvangen dat de onderhandelaars /gesprekspartners namens de sportvisserij de positie van karper noch de belangen van karpervissers als onderwerp van gesprek hebben geagendeerd bij het gezamenlijk overleg. Met onze brief vullen we die leemte.

Een monument op de markt

Echter, net na verzending bleek dat de visserijstop op schubvis door de staatsecretaris niet is overgenomen. Omdat de Tweede Kamercommissie van economische zaken hierover de volgende dag zou vergaderen hebben we onze brief direct doorgestuurd naar de leden van deze commissie. Tweede Kamer-lid Lutz Jacobi reageerde direct en adviseert ons om, hetzij deel te nemen aan het aanstaande Ijsselmeeroverleg, hetzij ons daar goed te laten vertegenwoordigen.
Overigens is de uitkomst van het commissieoverleg dat het komende jaar op het IJsselmeer (IJsselmeer. Markermeer en IJmeer) de visserijdruk met 85% wordt verlaagd en er in dat jaar een goed integraal plan op tafel moet komen

Linksom of rechtsom zal de BVK naar wegen zoeken om een billijke regeling te krijgen voor karper en karpervissers. Een algeheel meeneemverbod voor karper op alle rijkswateren zou gezien de in veel wateren (flink) teruggelopen natuurlijke aanwas natuurlijk een terechte en duurzame maatregel zijn. Dat hebben we ook aangegeven in onze brief, maar in afwachting daarvan zeggen wij geen nee tegen tussenoplossingen waarbij er winst is te behalen voor karper.

Wij staan dus ook nog steeds achter de petitie: Laat de spiegels voor de sport! uit februari 2012. Juist ‘onze projectspiegels’ laten zien hoe schrijnend het probleem is. Ook de staatsecretaris heeft nu kennis genomen van de petitie.

Onze volgende stap is nu om bij Sportvisserij Nederland te polsen of en in hoeverre zij bereid is om voor karper en daarmee voor karpervissers een voorkeurspositie te bedingen in het dossier IJsselmeer in het bijzonder en in het algemeen waar het de opstelling jegens de beroepsvisserij betreft.

We houden jullie uiteraard op de hoogte!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Projectspiegel van de maand – Lelijke Jungens

MIslukt anaalvin en aangevreten staartDe naam Jan Junge klinkt voor oudere karpervissers als een klassieke film waar je graag over praat. Geen brave B-film. Wie Junge zegt, zegt kritisch vermogen en onafhankelijk denken. Welkome eigenschappen voor een BVK-lid. We zijn blij dat Jan Junge de projectspiegel van de maand mei aan ons wil leveren. Z’n vangstverslag mochten we putten uit z’n ‘blog’: Sessies. Ik beschouw het als een groot voorrecht om deze meesterlijke staaltjes van ’opschrijverij’ twee keer in de week te ontvangen.

Jan heeft een kritische noot en kraakt die graag op dit toneel.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Onderlinge SKP competitie

De maand mei is zowat twee weken oud. Tijdens die twee weken kregen de projectverantwoordelijken aardig wat meldingen binnen! Sommigen hebben zelfs nog enkele spiegel-mailtjes in de wachtrij staan.

Net voor die invasie van meldingen, werd de vijfde nieuwsbrief onder onze leden verdeeld. Daar maakten we verslag van een ludieke ‘strijd’. Een soort van competitie zonder bekers of trofeeën. Puur voor het plezier, stiekem hopend om projecten die wat aan het ‘stilvallen’ zijn op die manier weer wat extra zuurstof te geven. De opzet is simpel, scoor samen met jullie project zoveel mogelijk gematchte terugmeldingen (als uitzetspiegel herkende spiegelkarpers).

Hierbij een tussenstandje!

In Vlaanderen blijft het een ongemeen spannende strijd tussen het SKP kanaal Gent-Oostende, en het SKP van rivier de Leie. Beiden hebben op vandaag 16 meldingen op hun conto. De IJzer is met 3 meldingen al flink op achtervolgen aangewezen.

Nederland ziet dan weer het SKP Twentekanaal er als een speer vandoor gaan. Niet minder dan 36 meldingen! Het AHV project (Amsterdam, zeg maar) is met 27 meldingen verdienstelijk tweede, al voelen zij vast de hete adem van SKP Bernisse. Laatstgenoemde heeft 22 streepjes achter zijn of haar naam staan. SKP Friese boezem doet het eveneens aardig, goed voor 16 herkende terugmeldingen. De Zuidelijke Randmeren ten slotte zijn nog druk aan het screenen, en laten een voorlopige tussenstand van 9 meldingen noteren.

Jan met de 16de melding van KGO

Benieuwd wat de aankomende paai teweeg zal brengen!

Zelf verantwoordelijk voor een project in Nederland of Vlaanderen en wil je ook opgenomen worden in ‘onze rangschikking’? Laat het ons weten!

Veel succes aankomende maanden!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Enquête – karperbestanden van open wateren – online

Openwater - EnqueteOp veler verzoek hebben wij de enquête karperbestanden van open wateren zo omgebouwd dat deze online kan worden ingevuld op onze website. Voor ons handig want het maakt het verwerken van de gegevens er gemakkelijker op. En een gemak voor jullie.

Probeer het vooral!

Tot nu toe zijn we heel enthousiast over de respons op de enquête en denken we nu al iets waardevols in handen te hebben!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail