Update kwekers en leveranciers

Een belangrijk thema van de BVK is al sinds onze oprichting:

 

‘Het streven naar en behouden van diversiteit in karpertypen’

 

Dus geen eenheidsworst aan karpers wat ons betreft, maar per water of tenminste per regio een divers beeld. Wateren met een scala aan beschubbingstypen, en verschillende bloedlijnen. Zeer gewaardeerd door karpervissers en goed voor de totale weerstand van een karperbestand. Die variatie kan je bevorderen door bij uitzettingen te kiezen voor leveranciers die een scala aan uitzettypen leveren. Die zijn echter best schaars. Wat je, zeker als SKP in Nederland, ook kunt doen is regelmatig wisselen van kweker/leverancier. Dan wil je natuurlijk wel weten wat die kwekers in huis hebben. Als BVK zijn we steeds op zoek naar kwaliteit tegen een billijke prijs.

Met name de laatste vijf jaar is er veel veranderd aan het aanbod. Wat ons betreft ten goede! We hoeven niet vals bescheiden te zijn, onze inspanningen zijn daar mede debet aan. We onderhouden goede contacten met verschillende kwekers en leveranciers die bereid zijn om hun product te ontwikkelen richting de wensen en grenzen van karpervissers in het algemeen en SKP’s in het bijzonder.

We kondigen hierbij graag de nieuwe update van dit belangrijke thema op onze website aan! Lees hier meer.

Doe er je voordeel mee als karperbeheerder bij de (jaarlijkse) keuze voor een kweker/leverancier : Viskweekcentrum ValkenswaardEDKO-VIS, Viskwekerij Corten, Viskwekerij Vandeput bvba, Overige kwekers/leveranciers.

Nota bene: Medio september komen we met een overzicht van het aanbod voor het uitzetseizoen 2019 – 2020.

Mochten er kwekers/leveranciers zijn die zich hierin herkennen en graag een (prominentere) plek krijgen op onze website, meld je bij ons! Mits het aanbod past in onze filosofie maken wij daar graag ruimte voor vrij.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand – Dé Zwerver

In de periode mei-juni 2019 weten respectievelijk Jeffrey en Dimitri dezelfde spiegelkarper te vangen. Na wat hulp bij het screenen blijkt het projectspiegel 436 vanop KGO te zijn. Meer nog, het betreffen de vijfde en zesde melding van deze spiegel. Patronen vallen op, ‘de Zwerver’ verraadt zichzelf door zowel in 2017 als 2019 kort voor en na de paai op te duiken. Het blijkt daarboven een spiegelkarper te zijn die in 2017 een two tone pakje heeft aangetrokken. Hoe komt zo’n verkleuring eigenlijk tot stand? Is hier een wetenschappelijke verklaring voor? Stof genoeg voor een spiegel van de maand!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Update – Spiegel van de maand september 2017; Onze volschub

Herinner je ‘m nog? Die volschub vanop het kanaal Gent-Oostende die in 2014 plots opduikt in de ruime regio van Aalter? Drie keer nog wel. Zomaar, uit het niets. Nog opvallender, bij elke vangst toont de karper ‘schade’. Loszittende of verloren schubben, in 2016 zelfs een stuk huid (schubben incluis) zo groot als een kinderhand die zomaar verdwenen is. Als dat maar goed afloopt…
In 2014 en 2015 bleek het trouwens nog een honkvaste vis, tot ie in 2017 zomaar 15 km zuidwaarts (rond het Brugse) opdook. Tot twee keer toe.

De allereerste ontmoeting in het voorjaar van 2014

De allereerste ontmoeting in het voorjaar van 2014

Klik hier om het verhaal van deze karper nog eens rustig na te lezen.

2016 en 2018 bleken de jaren van de stilte. Geen spoor van ‘Onze volschub’.

Juni 2019. Gino Michiels stuurt me een melding door vanop het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Je raadt het al, Onze volschub. Geheel in lijn der verwachtingen heeft ie zijn vorige regio alweer verlaten, en toont Onze volschub opnieuw flink wat wondes.

Gino Michiels geeft ons weer hoop met de vangst van Onze volschub

Gino Michiels geeft ons weer hoop met de vangst van Onze volschub

In de eerste plaats ben ik vooral blij dat deze spiegel nog leeft! Maar waarom vindt deze spiegel (ik durf het intussen geen volschub meer noemen… ) dan nooit de rust? Is het vluchtgedrag? Een nieuwsgierig beestje? Een nooit aflatende zoektocht naar geschikte paaigronden? Of toch gewoon radeloosheid? Wellicht weten we het nooit.

Ik herinner me nog levendig mijn eerste ontmoetingen in 2014. Wat toen opviel was het slap aanvoelen van deze spiegel. Andere kanaalkarpers voelen stevig aan bij het optillen, gespierd!

Meer en meer raak ik er van overtuigd dat deze spiegel niet op ’t kanaal is groot geworden. Iemand moet ‘m overgezet hebben! Als dat overzetten niet uit nood (uitdroging of dichtgooien vijver bijv.) was, dan was het vooral een ondoordachte en erg domme zet!

Stiekem hoop ik dat Onze volschub ergens zijn of haar rust kan vinden. Veilig in een haventje of zo. ’t Is ‘m gegund.

Bedankt Gino, voor je terugmeldbereidheid en de goede zorgen!

Filip Matthys

 

Gino ontsmet hier de wonden. Nobel, maar of het ook effectief is? KOI-deskundigen weten niet alleen dat je zo’n ontsmetting dient te herhalen wil het effectief zijn, maar ook dat bij verkeerd gebruik het middel ook averechts kan werken. (Kijk bijvoorbeeld uit voor contact van de vloeistof met de kieuwen!)

Gino ontsmet hier de wonden. Nobel, maar of het ook effectief is? Koi-deskundigen weten niet alleen dat je zo’n ontsmetting dient te herhalen wil het effectief zijn,maar ook dat fout gebruik (de vloeistof mag in geen geval contact maken met de kieuwen) averechts kan werken.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

SKP Evaluatierapport : Algemene Weesper HengelaarsBond

Terugmeldingen verzamelen is één, de gegevens uitwerken en conclusies trekken uit SKP-monitoring is een ander verhaal. SKP-evaluaties hebben altijd onze bijzondere aandacht. Voor hsv Weesp schreef Ate Loonstra een interessant rapport over SKP-Weesp dat al sinds 2001 actief is en voornamelijk kleine uitzettingen heeft gedaan in de Amstel/Vechtboezem en de boezem tussen Muiden en Naarden. We plaatsen dit rapport graag in onze rubriek karperrapporten

Wat bij lezing direct opvalt is het achterblijvende terugmeldpercentage van veel lichtingen van SKP- Weesp. Er zijn zelfs lichtingen (2007) waar tot vandaag nog helemaal geen terugmeldingen van zijn! Ate gaat op zoek naar verklaringen voor het lage terugmeldpercentage. Meldingsbereidheid speelt daarin een belangrijke rol. De schaarse karpervissers in het gebied hebben de weg naar dit SKP lang niet kunnen of willen vinden. Bovendien ligt Utrecht zuidelijk van Weesp (circa 20 km) en in die omgeving is SKP-monitoring (en dus ook terugmelden) nog steeds niet echt op gang gekomen. Karpers die vanuit Weesp die kant op zijn gezwommen zullen niet snel (als melding) boven water komen. Opmerkelijk is ook de voorkeursrichting wat betreft migratie (tussen zuid en oost) en het feit dat karpers niet lang blijven hangen in smalle waterlopen.

Ate Loonstra raakt in een goed leesbare stijl nog meer interessante typische SKP-onderwerpen aan en verheldert z’n verhaal met grafieken en ook foto’s. Een mooi voorbeeld van hoe een SKP-evaluatie eruit kan zien.

Ate hoopt met dit rapportje de HSV van Weesp te interesseren voor een verantwoord uitzetprogramma. Met de kennis opgedaan met deze SKP-monitoring geeft Ate goed onderbouwde aanwijzingen voor de meest geschikte uitzetplekken. We hebben als BVK wel meegegeven dat karperbeheer op open water vraagt om goede samenwerking/afstemming met buren en andere belanghebbenden. In dit geval zijn dat de AUHV (Utrecht) voor wat betreft de monitoring en voor het uitzetbeheer de federatie Midwest-Nederland.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spiegel van de maand – Dé Westlandgrachter

Dat karpers flink kunnen jojoën in gewicht weten we wel. Vooral het verschil bij kuiters is voor en na de paai vaak aanzienlijk. Toegegeven, zelfs al ben je in de verste verte geen kg-jager zullen er toch weinig karpervissers zijn die een karper liever vlak na de paai vangen. Maar voor deze Spiegel van de maand zul je niet snel je neus ophalen, toch? Veel mooier worden ze niet gemaakt? Rick Kramer was de gelukkige vlak voor de paai van 2019, Jean Paul Rick Jean Paul Ditmarsch er net na.

Joris Weitjens maakt in z’n commentaar duidelijk dat het vangen van welke Westlandgrachter ook een unieke gebeurtenis is. Is dit bijzondere uitzettype verloren voor komende generaties of is er misschien toch een sprankje hoop?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail