Effecten van karper

Een bonkend hart is misschien het eerste waar je aan denkt bij dit onderwerp. Er is meer. Karper is bijna een industrie op zich en dan hebben we het niet over de consumptie van Weihnachtskarpfen, maar over karper als sportvis. Wij durven met een gerust hart te zeggen dat geen enkele vissoort in Europa zo’n cultuur om zich heen heeft gebouwd. De talloze magazines in heel Europa, de jaarlijkse karperbeurzen waar tienduizenden bezoekers op afkomen, de boilie-industrie: karper, en dan met name grote karper, is al zeker 25 jaar ‘hot’ en het ziet er niet naar uit dat het een modegril is. Je zou zeggen dat die industrie er wat voor over heeft om de plek van grote karpers te bevechten, maar er werd toch heel lang vooral afgewacht en geroeid met de riemen die er waren. Niet zo heel gek want enerzijds gaan karpervissers ook al langer dan 25 jaar massaal naar Frankrijk om daar echt grote karpers (15 kilo plus) te vangen. Anderzijds is het aandeel aan grote karper in Nederland vooral door beter karperbeheer (minder uitzetten) ook snel gegroeid. Toch kun je de laatste vijf jaar duidelijk merken dat degene die aan karpervissen en daarmee aan grote karpers hun brood moeten verdienen zich meer bewust zijn van het feit dat verantwoord karperbeheer in hun voordeel werkt. De sponsoring van SKP-en op grote wateren is heel gewoon geworden.

Teiltje Karper per jaarHet gaat de BVK in de nieuwe items op onze website echter vooral om een ander effect van karper. Namelijk die op z’n milieu. Karper heeft geen al te beste naam bij waterbeheerders en natuurorganisaties vanwege het feit dat karpers woelen en wroeten en daarmee de heel vaak gewenste verbetering van het water richting plantenrijk(er) milieu verstoren. Als BVK willen we graag zo objectief onderzoeken hoe dat nu zit met die effecten en als het nodig is bij waterbeheerders op grond van feiten en praktijkervaring bijsturen door een schouderduwtje in de goede richting te geven. En de visstandbeheerders krijgen een eerste indicatie hoeveel ze kunnen uitzetten zonder brokken te maken.   Lees meer

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Projectspiegel van de maand – Zeeuws Buitenbeentje

Het Zeeuwse Buitenbeentje – 19 April 2009

Alweer de vierde in de reeks:

Projectspiegel van de maand’.

Dit keer een spiegelkarper van een krekenstelsel in Zeeuws Vlaanderen die een heel anderegroeicurve laat zien dat z’n teilgenoten.

Heeft dit buitenbeentje misschien andere ouders of  is er een betere verklaring ?

Lees hier meer over het verhaal achter deze projectkarper.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Uitbraak voorjaarssterfte

Karpersterfte zegt meestal iets over het gevoerde beheer. Hoe minder onvoorziene uitval hoe beter het beheer. Als BVK willen we graag oog houden op karpersterfte van meer dan gemiddelde omvang. Logische vraag is: wat is gemiddeld? Gemiddeld is dat circa 5% van het totale karperbestand. Bij substantiële sterfte van 10 tot 25%, en bij 25% of meer over massale sterfte.

In de maanden maart en april is de weerstand van karpers in ons klimaat op z’n laagst. In die maanden vallen er dus gemakkelijk slachtoffers. Of het zover komt hangt sterk af van de conditie van de karper waarmee ze de winter in gingen. De volgevreten dikkerds hebben extra buffer en dat is gunstig om een lange winter en lente te overleven. Een korte milde winter en een zachte lente zoals we die de afgelopen 15 jaar vaak hebben gehad geven een heel andere uitkomst dan een lange kwakkelwinter en een koud voorjaar zoals dit jaar. Karpers zijn op dit moment (eind mei) met watertemperaturen onder de 15 graden gerust nog steeds vatbaar voor virussen zoals het dodelijke SVC.

Gemeenschappelijke deler is het type water waar substantiële voorjaarssterfte optreedt: zelden op dun bezette wateren en vaak op wateren waar een flink bestand aan karper zwemt. De recente sterfte in verschillende wateren vormt daarop geen uitzondering. Het lijkt er sterk op dat in een behoorlijk deel daarvan SVC is uitgebroken. Dat geeft een sterfte tot zo’n 35% van het bestand.

Naast de uitbraken van (massale) sterfte zien we in veel, ook dunner bezette, wateren dit voorjaar meer dode karpers dan gemiddeld. Dat is jammer, zeker als het bijzondere exemplaren betreft, maar geen reden voor grote zorg.  Elk jaar gaan er karpers dood in het voorjaar en dit jaar zijn het er wat meer.

Een volgende kwetsbare periode is de paaitijd. Wat dat betreft lijkt een geleidelijke stijging van de watertemperatuur naar 18 tot 20 graden gunstiger dan een plotselinge warm weer-periode. Hoewel wij mensen daar wel aan toe zijn…

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Nieuwe Rubriek – Check je Match

Het in elkaar projecteren van details is onontbeerlijk bij moeilijke gevallen.Op onze website vind je vanaf vandaag een nieuwe rubriek:

‘Check je match’

Deze is vooral interessant voor degenen die kampen met het identificeren van spiegelkarpers. Vaak zijn dat de ‘terugzoekers’ van Spiegelkarperprojecten maar natuurlijk is  iedereen welkom.

Doe er je voordeel mee!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Projectspiegel van de maand – De Pionier

Diego met zijn vangst van de 159

Vandaag het vervolg van de Projectspiegel van de maand.  We hadden deze al eerder aangekondigd. Dit is inmiddels al de derde in de reeks. Dit maal verwondert Filip Matthys zich over het  pendelgedrag van een bijzonder fraaie karper :

De Pionier

Deze Vlaamse projectspiegel was bovendien de allereerste terugmelding van KGO, Een Pionier in meerdere opzichten.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail