Uitbraak voorjaarssterfte

Karpersterfte zegt meestal iets over het gevoerde beheer. Hoe minder onvoorziene uitval hoe beter het beheer. Als BVK willen we graag oog houden op karpersterfte van meer dan gemiddelde omvang. Logische vraag is: wat is gemiddeld? Gemiddeld is dat circa 5% van het totale karperbestand. Bij substantiële sterfte van 10 tot 25%, en bij 25% of meer over massale sterfte.

In de maanden maart en april is de weerstand van karpers in ons klimaat op z’n laagst. In die maanden vallen er dus gemakkelijk slachtoffers. Of het zover komt hangt sterk af van de conditie van de karper waarmee ze de winter in gingen. De volgevreten dikkerds hebben extra buffer en dat is gunstig om een lange winter en lente te overleven. Een korte milde winter en een zachte lente zoals we die de afgelopen 15 jaar vaak hebben gehad geven een heel andere uitkomst dan een lange kwakkelwinter en een koud voorjaar zoals dit jaar. Karpers zijn op dit moment (eind mei) met watertemperaturen onder de 15 graden gerust nog steeds vatbaar voor virussen zoals het dodelijke SVC.

Gemeenschappelijke deler is het type water waar substantiële voorjaarssterfte optreedt: zelden op dun bezette wateren en vaak op wateren waar een flink bestand aan karper zwemt. De recente sterfte in verschillende wateren vormt daarop geen uitzondering. Het lijkt er sterk op dat in een behoorlijk deel daarvan SVC is uitgebroken. Dat geeft een sterfte tot zo’n 35% van het bestand.

Naast de uitbraken van (massale) sterfte zien we in veel, ook dunner bezette, wateren dit voorjaar meer dode karpers dan gemiddeld. Dat is jammer, zeker als het bijzondere exemplaren betreft, maar geen reden voor grote zorg.  Elk jaar gaan er karpers dood in het voorjaar en dit jaar zijn het er wat meer.

Een volgende kwetsbare periode is de paaitijd. Wat dat betreft lijkt een geleidelijke stijging van de watertemperatuur naar 18 tot 20 graden gunstiger dan een plotselinge warm weer-periode. Hoewel wij mensen daar wel aan toe zijn…

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Nieuwe Rubriek – Check je Match

Het in elkaar projecteren van details is onontbeerlijk bij moeilijke gevallen.Op onze website vind je vanaf vandaag een nieuwe rubriek:

‘Check je match’

Deze is vooral interessant voor degenen die kampen met het identificeren van spiegelkarpers. Vaak zijn dat de ‘terugzoekers’ van Spiegelkarperprojecten maar natuurlijk is  iedereen welkom.

Doe er je voordeel mee!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Projectspiegel van de maand – De Pionier

Diego met zijn vangst van de 159

Vandaag het vervolg van de Projectspiegel van de maand.  We hadden deze al eerder aangekondigd. Dit is inmiddels al de derde in de reeks. Dit maal verwondert Filip Matthys zich over het  pendelgedrag van een bijzonder fraaie karper :

De Pionier

Deze Vlaamse projectspiegel was bovendien de allereerste terugmelding van KGO, Een Pionier in meerdere opzichten.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Vorderingen Website en Nieuwsbrief 2

De BVK heeft onder andere als doel een informatieve site aan te bieden, waar relevante info terug te vinden is rond het beheren van karperbestanden. We willen ons onderscheiden door nuchtere teksten, onverbloemd gebracht.

Vanaf vandaag kan je jezelf verdiepen in het hoofdstuk ‘Biologie van karper‘. Die info kan je terugvinden onder de button ‘Karperbeheer‘.

BVK-leden krijgen steevast SKP-nieuws uit eerste hand. Getuige hiervan de tien pagina’s tellende nieuwsbrief, editie twee. Meteen ook het sein om de voorgaande nieuwsbrief online te plaatsen. Die nieuwsbrief kan je in PDF-vorm terugvinden onder de gelijknamige button ‘Nieuwsbrief’.

Ook de spiegel van de maand april staat online. Een verhaal van spiegelkarpers die (ongewild) de confrontatie met een boot of schip aangingen. Je weet ‘m te vinden onder de button ‘Algemeen’.

Binnenkort kan je het verhaal lezen van een projectspiegelkarper die gerust als pionier mag bestempeld worden. Die Vlaamse projectspiegel betekende bijvoorbeeld de allereerste terugmelding van KGO, en zorgde de daaropvolgende jaren voor nog enkele opvallende vangstmeldingen. Of samengevat: projectspiegel van de maand mei wordt ‘de pionier’. Weldra online!

Ow ja,

wist je dat je de meeste foto’s op de BVK-site ook nog eens kunt aanklikken? Op die manier krijg je de foto op groter formaat, of komt er een informatief tekstbalkje tevoorschijn.

Veel leesplezier alvast, en graag tot een volgende update.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Startschot website….

Achter de schermen is hard gewerkt aan de definitieve opbouw van onze website. Vandaag het startschot van een metamorfose die langzaam gestalte zal krijgen. We beginnen met een item dat laat zien waar we als BVK voor staan, namelijk voor objectieve en bruikbare informatie.

Met de typering van in België en Nederland sinds ruim 15 jaar uitgezette spiegelkarpers krijg je niet alleen een aardig beeld van wat er rondzwemt, maar kun je als SKP of visrechthebbende een iets afgewogener keuze maken als je spiegelkarper voor uitzetting wil bestellen. Hier past meteen een waarschuwing. De lijst beschrijft slechts wat aan typen spiegelkarper rondzwemt. Vaak is dat gekoppeld aan de kweker of leverancier maar zoals ook al blijkt uit de lijst verschilt het geleverde kweekproduct bijna jaarlijks. Voor advisering en informatie over welke uitzetkarper voor een bepaald water kun je altijd bij ons terecht op contact@karperbeheer.nl

Karpervissers kijken al gauw naar de topvissen van een water of lichting. Wellicht weet je van veel zwaardere spiegels van bepaalde types dan in de lijst staan? Wij hebben ons echter uitsluitend gebaseerd op groei van karpers op open watersystemen, waar karpers minder hard groeien dan op afgesloten zeer dun bezette wateren waar veel wordt gevoerd.

Niet alle foto’s zijn even representatief voor de beschreven lichting maar we zullen in deze rubriek steeds nieuwe foto’s blijven plaatsen. Ook de informatie willen we up-to-date houden.

Voorbeeld - Types

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail