Ledenactie 2015

Het kalenderjaar 2015 zit er alweer bijna op. We begrijpen dat je wel erg gemotiveerd moet zijn om nu nog een 2015-lidmaatschap af te sluiten bij de BVK.  Vandaar onze ledenactie op herhaling!

Wie in november of december 2015 nog aansluit bij de BVK, is meteen ook lid voor het kalenderjaar 2016!  Uiteraard ontvang je de nog op til staande nieuwsbrief van december 2015.

Je zult vast niet gemist hebben dat het aanbod van mooi beschubde spiegelkarpers bij verschillende kwekers is vergroot of wordt vergroot. Veel gebeurt achter de schermen, maar onze trouwe leden weten dat onze groep met dit onderwerp al heel lang is bezig geweest. We zijn daarom niet alleen blij maar ook een klein beetje trots dat het deze kant op is gegaan! Door van ons lid te worden laat je ons merken dat onze inspanningen worden gewaardeerd. Niet meer en niet minder. En op de koop toe: drie dikke nieuwsbrieven, veertien maanden lidmaatschap en evenveel maanden staan we weer klaar om antwoord te geven op al jouw vragen rond karperbeheer.

En dit voor het luttele bedrag van tenminste €10. Jawel, tien euro!

Het inschrijfformulier online invullen en het verschuldigde bedrag overschrijven. Makkelijker kan haast niet.

Geen fan van overschrijven? Dan kan je op de twee volgende data ouderwets inschrijven en cash betalen aan iemand van ons bestuur. Stel ons meteen ook je meest netelige of brandende vragen!

De BVK is immers met een informatieve stand aanwezig op:

  • 12 december 2015: VBKvzw meeting te St. Niklaas
  • 25 januari 2016: onze eigenste BVK-ledenvergadering, gevolgd door een open meeting (over het programma later meer)

We verwelkomen jullie graag!

Het bestuur

In Oost-Vlaanderen werden halfweg november al de eerste geselecteerde spiegels van Corten uitgezet

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Uniformiteit bij monitoring

UniformiteitHet monitoren van een spiegelkarperproject levert al snel een berg cijfers op. Die cijfers laten ons toe om verschillende projecten met elkaar te vergelijken. Is er bijvoorbeeld een markant verschil in groei tussen projectspiegels vanop een rivier en een kanaal? Wat is de overleving van de verschillende uitzettypes die jouw project heeft uitgezet in het verleden?

Voorwaarde om vlot te kunnen vergelijken, is een uniforme verwerking van al die cijfers. De BVK geeft hierin graag een aanzet. Lees meer over uniformiteit bij gegevensverwerking, en haal er in de toekomst alleen maar voordeel uit! Klik hier

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Viskwekerij Corten

De familie Corten runt al generaties lang een visteeltcentrum in het Belgische Lommel. Toch is Corten pas de laatste jaren aan naambekendheid gaan winnen bij visclubs en hengelsportverenigingen voor wat betreft pootkarper.

De BVK heeft al ruim twee jaar positief contact met Corten. Die contacten heeft de Nederlandse en Vlaamse karpervisser geen windeieren gelegd. Getuige de flink beschubde Tsjechische spiegels die sinds vorige winter leverbaar zijn. Wat de toekomst brengt weet niemand, maar de eerste voorzichtige terugmeldingen van de relatief slank gebouwde Tsjechen zijn hoopgevend.

Klik hier om het volledige artikel te lezen, of zomaar wat plaatjes te bekijken. Hun website vind je via Viskwekerij Corten

Corten-Logo

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Projectspiegel van de maand – Geile Henkie

Geile-Henkie-2De zucht naar mooie spiegels is niet van vandaag. Rond 2000 begonnen mensen als Raymond Hakkert al met kweekexperimenten om niet puur afhankelijk te zijn van (tekortschietende) professionele kwekers. Ook in Amsterdam werd indertijd een proef gedaan met het kruisen van mooie spiegelkarpers. De vruchten waren niet overdadig, maar de enkelingen die tot wasdom kwamen en meedraaien in het SKP mogen gezien worden! De roots van de Spiegel van de maand ‘Geile Henkie’ liggen dus een keer niet in een broedhal of kweekvijver maar in een piepklein water nabij een TBS-kliniek!

Lees hier meer.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Welke uitzetspiegel kies je?

Het zal veel SKP’en niet ontgaan zijn dat we de afgelopen maanden op verschillende manieren hebben opgeroepen om als het even kan de komende uitzetperiode te kiezen voor mooi beschubde of althans goed herkenbare spiegelkarpers. Wij vonden dat gerechtvaardigd omdat we ons zorgen maken over de karperbestanden van open water. Ons streven is altijd geweest diversiteit binnen en van karperbestanden. Ook herkenbaarheid in het belang van goede monitoring blijft voor de BVK een belangrijk gegeven. Door het eenzijdige aanbod van kale consumptiespiegels konden projecten niet anders dan daarvoor kiezen en zijn de verhoudingen zoek geraakt. Veel Spiegelkarperprojecten lopen thans vast met de monitoring. Nu er eindelijk iets meer keus is voor mooi beschubde spiegels bij verschillende kwekers hebben we dat te baat genomen en gedeeld met onze achterban. Soms stuitte dat op weerstand en werd onze expertise in twijfel getrokken. Laat nog eens duidelijk gezegd zijn dat de BVK geen enkel commercieel belang heeft bij welke kweker of kweekproduct ook en dat iedere vertegenwoordiger van een SKP voor zichzelf moet uitmaken welke vissen hij het liefst heeft zwemmen.

De BVK doet niets anders dan op basis van een goede inventarisatie mensen wijzer maken waardoor ze betere keuzes kunnen maken. Zo beoordelen we dus ook kwekers en kweeklijnen. Uiteraard krijg je in tijden van een eenzijdig aanbod van zwak beschubde spiegelkarpers meer aandacht voor mooi beschubde spiegels. We serveren echter geen enkele kweker of kweeklijn af, noch gaan we blind voor een kweker of kweeklijn. We beoordelen elke kweker en kweeklijn op z’n eigenschappen. Dat is vaak een momentopname. Valt een product, leverancier of kweker iets tegen of mee dan delen we de nieuwe bevindingen met onze achterban. Onlangs hebben we de lijst van spiegelkarperuitzettypen geüpdatet.

Het doet ons deugd dat veel Spiegelkarperprojecten hebben aangegeven dit jaar (meer) te gaan voor de mooi beschubde of althans goed herkenbare spiegelkarpers!

De gestegen vraag naar mooi beschubde spiegelkarpers heeft ook een keerzijde. We moeten helaas vaststellen dat sommige kleine(re) hobbykwekers goed beschubde vissen aankopen bij de intussen bekende kwekers. Diezelfde vissen worden vervolgens voor woekerprijzen opnieuw aangeboden. Naast het gegeven dat je gewoon te veel betaalt voor zo’n vis, speelt ook het welzijn van die vissen een belangrijke rol. Een extra ritje in de vrachtwagen, een bijkomende afvissing met de daarbij horende manuele verhandelingen, … Het speelt hoegenaamd niet in het voordeel van de conditie van de spiegelkarpers. Wanneer je het gevoel hebt te veel te betalen voor uitzetkarpers dan kun je bij ons checken of de gevraagde prijs billijk is.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail