Projectspiegel van de maand: De kracht van het mysterie

‘I Follow Rivers’ van de Zweedse Lykke Li weergalmt door de speakers van mijn busje als ik op weg ben voor een doordeweeks nachtje vissen. Een nachtje aan de snelstromende rivier of toch maar voor het rustiger kanaal opteren? Ach, misschien heeft Lykke Li wel gelijk… I follow rivers vannacht!

Busschaert senior en junior volgen een Vlaamse rivier met goede hoop op een projectspiegel, maar alle verrassingen zijn welkom. Als dan twee prachtige typische uitzetspiegels worden gevangen is de eerste gedachte: projectspiegels. Verschillende archieven van verschillende projecten worden geraadpleegd maar geen match te vinden.

Een herkenbaar verhaal! Steeds vaker moeten SKP-coordinatoren hun meerdere erkennen in gemelde spiegelkarpers. Dat wil zeggen: geen match. Een zorgpunt voor de BVK en een belangrijk thema voor de bijeenkomst in Bilthoven op 11 april. Lees hier meer.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

De Opinie van…. Patrick Stultjens

Patrick Stultjens heeft een tijd meegedraaid in het BVK-team. Een karpervisser met een brede en kritische kijk op karpervissen en karperbeheer. Onlangs bezocht hij een lezing over de herintroductie van de otter in Nederland. Op ons verzoek schreef hij een stuk over de otter in relatie met karper en karperbeheer.

Uit Engeland komen er alarmerende berichten over de moorddadigheid van otters. Otters vallen de targetkarpers in syndicaatwateren aan met vaak fatale gevolgen voor die karpers. Karpervissers en beheerders van die watertjes staan op hun achterste benen. Nu de otter ook in Nederland en Vlaanderen langzaam voet aan de grond lijkt te krijgen, begint de karperwereld zich hier ook te roeren.

We laten Patrick graag aan het woord. Lees hier meer.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Opinie bij de BVK

De BVK is een vereniging die niet klakkeloos achter de heersende meningen over karper en karperbeheer aanloopt. Veel van onze leden weten die degelijkheid (gelukkig) te waarderen.  Uiteraard biedt ‘social media’ tegenwoordig veel ruimte voor discussie over onderwerpen, maar social media zijn vaak vluchtig, terwijl wij toch graag wat langer stil staan bij onderwerpen die onze belangstelling hebben. Omdat het uitwisselen van kennis, ervaring en opinie voor ons van grote waarde zijn overwegen we op dit moment of en hoe we een forum-gedeelte kunnen toevoegen aan de website van de BVK. Maar ook zonder forum kan en mag je bij ons je zegje doen. We bieden zelfs heel graag een podium aan kritische doch genuanceerde geluiden over karperbeheer.

Wat ons betreft is het artikel van Patrick Stultjens het eerste in een reeks opinieartikelen op onze website. De artikelen hebben uiteraard altijd raakvlakken met karperbeheer. Ze weerspiegelen de mening van de auteur dus niet per se van de BVK.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Belangrijk! Bijeenkomst over de toekomst van SKP in Bilthoven

SKP-monitoring heeft niets aan waarde ingeboet. Het verschaft zowel de visstand- als waterbeheerder noodzakelijke informatie over de effecten van uitzettingen. De BVK’ers zal het niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren helaas een kink in de SKP-kabel is gekomen. Het ene na het andere SKP loopt vast in het matchen van spiegelkarpers. Niet vreemd als je weet dat er jarenlang dertien in een dozijn consumptiespiegels met hooguit een paar markante schubben op de staartwortel zijn uitgezet. Met name op groot open water, waar allerlei verschillende SKP’en naast en los van elkaar opereren, hebben we een probleem van formaat.

‘Unmatchable’ sinds 2010. Gaat dat veranderen?

We zijn als BVK dan ook blij dat Sportvisserij Nederland te hulp is geschoten bij het opnieuw op de rails zetten van SKP-monitoring. In samenwerking met drie partijen (SN, DeKSN en BVK) willen we graag van SKP-monitoring naar SKP-monitoring plus (of 2.0 zo je wil). Dat plus slaat op automatisch matchen: het met behulp van software matchen van spiegelkarpers. Een dure operatie, maar wel één waar heel SKP-land veel plezier van kan hebben. Voorwaarde is wel dat de organisatie van SKP uniformer en slagvaardiger wordt. Denk aan dingen als: afstemming van uitzettingen tussen projecten, standaardisering van fotografie en beperken van uitzetten kale spiegelkarpers.

Hoe dit project precies vorm gaat krijgen moet nog blijken. De bal ligt op dit moment bij SKP-coördinatoren. De projectgroep heeft daartoe zoveel mogelijk coördinatoren van SKP’en uitgenodigd om op dinsdag 11 april te komen praten over de toekomst van SKP.

Ben je uitgenodigd maar twijfel je nog? Doe het wel of stuur een vervanger!
Ben je niet uitgenodigd maar denk je wel een bijdrage te kunnen leveren aan SKP-monitoring plus? Grijp je kans en meld je hier aan.

Datum : dinsdagavond 11 april 2017
Tijdstip : 19.30 – 21.30 uur
Locatie : Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, Bilthoven

Laat ons voor 31 maart a.s. weten of je wel of niet aanwezig kunt zijn en of je gebruik wilt maken van een maaltijd voorafgaand aan de bijeenkomst. Dit kan op het volgende emailadres: kamman@sportvisserijnederland.nl

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Algemene Ledenvergadering en BVK Meeting

Voor leden en niet-leden was er wel wat te beleven op 21 januari in het wapen van Diemen. We ervaren het elk jaar opnieuw als heel positief dat een behoorlijk percentage van de leden en niet-leden wil meedenken en meepraten over karperbeheer.

Het verslag van de ALV en de BVK Meeting met de diverse prijsuitreikingen en  als hoogtepunt de lezing van Roland van Aalderen vindt u hier

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail