Viskweekcentrum Valkenswaard

Valkenswaard heeft een grote naam op gebied van karperkweek. Een karpervisser die het woord Valkenswaardkarper hoort denkt gelijk aan prachtig beschubde spiegelkarpers. Het enorme vijvercomplex gelegen bij Valkenswaard is anno 2014 echter nog nauwelijks in gebruik als kweekvijvers. Kweken in vijvers in Nederland is praktisch ondoenlijk omdat aalscholvers, die veel schade aanrichten, in Nederland niet geschoten mogen worden.

Sinds 2002 is Jan van Mechelen, voormalig medewerker van de OVB afdeling pootvis, eigenaar van Viskweekcentrum Valkenswaard. Op het terrein staat een grote broedhal plus een met draden en netten overdekt 11 ha groot vijvercomplex,waar voornamelijk vijvervissen worden gekweekt. Spiegelkarpers worden daar elk jaar met de hand afgestreken en het broed wordt in de hal voorgestrekt tot ongeveer 15 cm. Van deze vingerlingen zijn er elk jaar genoeg deze worden in toenemende hoeveelheden verkocht aan tuincentra en particulieren.

Vingerlingen - Karpers in wording

Omdat doorgroeien naar k2 of k3 op eigen vijvers geen optie is (aalscholvers!) wordt die fase sinds 2000 uitbesteed aan kwekers in het buitenland (waar geen overlast van aalscholver is). Tussen 2001 en 2009 was dat bij een Duitse kweker nabij Dresden. Dat heeft slechts enkele keren tot een goede oogst van spiegelkarpers geleid. Positief springen de oogsten van 2001 en 2006 eruit; deze lichtingen bleken ook in buitenwater uitstekende overlevers te zijn. In april 2010 werd een partij voorgestrekte Valkenswaardspiegels ondergebracht in het meer van betaalwater Villedon, terwijl een ander deel op de vijvers in Valkenswaard bleef. De oogst in Villedon mislukte, terwijl van de vijvers in Valkenswaard wel een beperkte partij mooi beschubde spiegelkarper kwam. Kwetsbaar punt voor deze kweker/leverancier zijn allicht de vele handelingen (tijdelijke opslag en vervoer) met de karper voordat die aan het water wordt afgeleverd.

Viskweekcentrum Valkenswaard is sinds 2003 meer een distributiecentrum van karpers die elders zijn gekweekt. Met name Duitse spiegels van de kweker uit Dresden, maar ook spiegelkarpers van Villedon, worden vanaf 2002 op behoorlijke schaal in Nederland geleverd door Van Mechelen.

Ofschoon de levering van zelf geteelde uitzetkarpers tot nu toe geen successtory is, heeft Jan van Mechelen de moed nog niet opgegeven. Hij heeft in 2013 een deal gesloten met een kweker in Duitsland. Deze kweker verwacht de voorgestrekte Valkenswaardspiegeltjes (wel) groot (k3) te krijgen. De eerste resultaten daarvan (hopelijk) in 2014 of 2015. Daarnaast werkt Van Mechelen aan een volbloed Valkenswaard edelschub: een kruising van hooggebouwde schubkarpers afkomstig uit de vijvers van Valkenswaard.

We blijven als BVK graag in contact met Van Mechelen, temeer omdat hij uniek materiaal, ondermeer in de vorm van prachtig beschubde ouderdieren van spiegelkarpers, in handen heeft.

Viskweekcentrum Valkenswaard

 Bronnen en relevante artikelen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail