Peschkes

Peschkes is een grote kweker uit het Mittelgebirge In Duitsland. Sinds 2010 levert dit bedrijf door bemiddeling van De KSN-regio Zwolle aan verschillende SKP-en in Nederland.

PeschkensHet is een groot bedrijf met ruim 500 ha aan vijvers. Er wordt op zo’n natuurlijk mogelijke manier geteeld en gekweekt. Afpaaien op vijvers dus en weinig tot niet bijvoederen.  Het bedrijf levert vooral vrij kale k3 spiegelkarpers en fraaie edelschubkarpers. Toch zie je, waarschijnlijk door de natuurlijke teelt, bij deze kweker ook afwijkende spiegelkarpers die neigen naar een wildvorm. Opvallend is de lage prijs van de karper van circa 4 euro per kilo k3 karper.

De eerste resultaten wat betreft groei en overleving met deze vissen zijn ronduit bemoedigend. Zelden zijn deze karpers bij aflevering erg beschadigd. Dat is vooral te danken aan het minimum aan handelingen tussen afvissen en uitzetten.

Ook voor dit product geldt dat we, met name SKP-en, graag wat rijkere beschubbing zien. Aangezien het contact met deze kweker goed is werd er algauw gekeken naar mogelijkheden om daar een kweek op te zetten met mooi beschubde spiegels. De afspraak met De KSN regio Zwolle is dat in het voorjaar van 2015 wanneer het bedrijf een nieuwe vestiging met nog meer vijvers betrekt, er mooi beschubde ouderdieren vanuit Nederland worden ingevoerd om daar voor nageslacht te zorgen.  Het streven is om in de herfst van 2017 tussen 5.000 en 10.000 kilo mooi beschubde spiegelkarpers tegen een billijke prijs te kunnen leveren.

 PeschkesLogo

 

 

 

Bronnen en relevante artikelen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail