Behandeling van uitzetkarper

Karper staat bekend als een taaie vis en daarmee ook een dankbaar beest voor onderzoek en voor consumptie lang goed te houden. Bekend is het verhaal van Franse karpers die in de kelders van een restaurant werden opgehangen en dagenlang levend werden gehouden door met rode wijn doordrenkte watten in de bek te stoppen. Mede vanwege die naam werd de behandeling van uitzetkarpers in de eerste jaren van de SKP-en niet zo nauw genomen. Zeker niet als het om aanvankelijk voor de consumptie bestemde karpers ging. Vanaf 2005 begon het SKP-en op te vallen dat van matig tot zeer beschadigde karpers veel minder meldingen kwamen. Ook bleken wonden en aandoeningen in de winter en lente na uitzetting vaak behoorlijk te escaleren. Eenmaal het verband gelegd tussen beschadigingen, stress en voortijdige sterfte werd en wordt in alle stadia van opgroei tot aflevering gestreefd naar verbeteringen.

Belangrijke aspecten waar we als BVK op letten zijn:

Testen op gevaarlijke virussen

Beschadigingen en vinrot hebben nadelige invloed op de overleving in de eerste maanden

De grote hier genoemde kwekers en leveranciers werken met gezondheidscertificaten. Dat geeft enige rust maar zeker geen garantie. De beste garantie om gezonde vissen te krijgen is ervaring. Bedenk ook dat exemplaren van een bepaalde oogst vaak pas worden getest op het moment dat er ook naar de klant wordt vervoerd. Bovendien is bekend dat er in Oost-Europese landen wordt gesjoemeld met die certificaten. Er is bestaat (onder kwekers) een soort rode lijst met kwekers waarvan je beter geen vis kunt kopen omdat je daarmee je bedrijf kunt besmetten.

Tijd van het jaar

een ideale uitzetkarper is praktisch onbeschadigd en zit goed in het vetDe meest gunstige tijd om karpers te vervoeren en over te zetten naar buitenwater is het moment dat de vis gestopt is met (veel) vreten en de slijmlaag en vetlaag op hun dikst zijn. Die slijmlaag en vetlaag zorgen voor bescherming bij vervoer. Dat is in de regel vanaf half november tot diep in de winter. De vis heeft dan voldoende reserves opgebouwd en kan in het relatieve koude water zonder al te veel stress acclimatiseren.

Behandeling van karper op de kwekerij

Gebruik van rubberen netten voorkomt beschadigingen aan vinnen

Hoe minder handelingen, hoe beter. Ideaal is direct vanuit de vijvers in een klaarstaande vrachtwagen. In praktijk wordt er vaak overgeladen van de ene vijver naar de andere en van grote transportwagens naar kleinere.

Het gebruik van goede rubberen netten waar de karper niet zo makkelijk in blijft hangen voorkomt beschadiging aan vinnen.

Transport van karper

Karpers kunnen zichzelf en elkaar flink beschadigen bij vervoer. Belangrijk is dat de vis zo weinig mogelijk zwemruimte heeft. Dat voorkomt onnodige stress en beschadigingen. Uiteraard moet er wel voldoende zuurstof in de opslagtanks worden gepompt. Van de levering van 2001 weten we dat door een kapotte zuurstoftank veel karper in de problemen kwam. Dit bleek echter geen nadelig effect te hebben op de overleving na uitzetting.

Afleveren bij klant

Voorzichtigheid geboden!Ideaal is alweer direct van de vijvers naar de klant. Dus zonder tussenopslag. Het glijbaantje van de OVB waarmee karper zo uit de wagen het water in roetsjte is zo goed als voorbij. Het is de verantwoordelijkheid van de visrechthebbende of SKP om ervoor te zorgen dat de vis gelijk van de vrachtwagen in goede opslagtanks/zwembaden kunnen worden overgeladen. Het afwegen van de karper (in lege bakken) is een vervelende extra handeling omdat karper daarbij makkelijk beschadigd raakt.

Waar uitzetten?

Valt eigenlijk net buiten dit item maar alvast genoemd. Daar stress een sterk verzwakkende invloed heeft op karpers is het voor de gezondheid en overleving raadzaam om karpers in de buurt van winterverblijfplaatsen uit te zetten in plaats van op open water.

Al deze aspecten leggen we als BVK voor aan de hoofdkwekers en leveranciers van karper.

Van de vrachtwagen in een zwembad blijft een beproefde methode

Relevante vragen met betrekking tot behandeling en gezondheid van uitzetkarper

  • Wat is de waarde van een gezondheidscertificaat?
  • Hoe schadelijk zijn de vaak op uitzetvissen geconstateerde aandoeningen als karperpokken?
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail